Foto Thom Schot

mr. T.H.J. (Thom) Schot

Professional support lawyer corporate immigration

Thom heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gevolgd door de master Ondernemingsrecht. Tijdens de lessen bedrijfseconomie op de middelbare school wist Thom al dat hij affiniteit had met het juridische vakgebied, en Rechtsgeleerdheid was dan ook een logische vervolgstap voor hem. Hij heeft tijdens zijn opleiding al ervaring opgedaan door een stage waarbij hij mocht onderhandelen over afkoopsommen van bemiddelingsovereenkomsten en heeft mogen assisteren bij dossiers met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht en contractuele zekerheden. Inmiddels is Thom afgestudeerd en werkt hij sinds september 2021 als professional support lawyer bij Maes Law. Hierbij ondersteunt hij de sectie corporate immigration bij de werkzaamheden.

Eerlijkheid en integriteit staan bij Thom hoog in het vaandel. Het belangrijkste wat hij cliënten wil bieden is een bijdrage aan een begrijpelijk no-nonsense antwoord op juridische vragen.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close