Internationale arbeidsmigratie

Internationale arbeidsmigratie is ‘here to stay’. Door de nog steeds toenemende internationalisering, is grensoverschrijdende (arbeids)mobiliteit een structureel gegeven geworden waar veel bedrijven en instellingen mee te maken hebben of krijgen. En dat zal alleen nog maar toenemen. Niet alleen ten aanzien van EU, EER en Zwitserse onderdanen – die zonder enig beletsel in Nederland mogen werken – maar ook en vooral ten aanzien van mensen van daarbuiten.

Wij ademen internationale arbeidsmigratie. In al z’n vormen. Denk bijvoorbeeld aan de kennismigrantenregeling of de Blue Card. Of intra corporate transfers oftewel ‘overplaatsing binnen een onderneming’ zoals we dat in Nederland vertaald hebben. Of het zoekjaar voor studenten, stages, vergunningen voor bijbaantjes van studenten tot en met zeer grote projecten die al dan niet gevangen worden onder de relatief nieuwe Regeling Internationale Handel. Van het aanvragen van GVVA’s die u vaak op overheidswebsites terug vindt zullen we u in veruit de meeste gevallen proberen te weerhouden.

Ook kort verblijf staat uiteraard vaak op het menu waarbij zaken als visa, vrije termijn en tewerkstellingsvergunningen of vrijstellingen daartoe een belangrijke rol spelen.

Dus als u iemand legaal in Nederland wilt laten verblijven en werken: het is ons ding. Altijd voor op anderen want altijd op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Want als iets in beweging is, dan is het internationale arbeidsmigratie.  En als u iets niet moet doen in Nederland is het een vreemdeling illegaal arbeid laten verrichten want dat kan u en de eventuele keten van opdrachtgevers en opdrachtnemers waarin u werkt heel duur komen te staan.

Dienstverrichting binnen de EU maakt daar een belangrijk deel van uit, maar omdat dat ruimer is dan alleen maar de problematiek rondom derdelanders en het bovendien steeds belangrijker wordt, wijden we daar een aparte pagina aan.

Expertise

  • Visa's

  • Tewerkstellings- en verblijfsvergunningen

  • Kennismigratie en Blue Cards

  • Intra corporate transfers

  • Regeling Internationale Handel


mandy@2x

mr. M.A.B. (Mandy) Janzen-Westerburgen

Advocaat ('Attorney-at-law')

team.viewProfile
WEB sRGB 20200416 DavidWernsing 012-2048x1366

mr. D.O. (David) Wernsing

Advocaat ('Attorney-at-law')

team.viewProfile
Bart Maes

mr. B.J. (Bart) Maes

Partner / Advocaat ('Attorney-at-law')

team.viewProfile

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close