Privacy verklaring

Graag informeren wij u over ons privacy beleid; over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van gegevens van bezoekers van onze website. Door gebruik te maken van onze website www.maeslaw.nl gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

WELKE PERSOONSGEGEVENS LEGGEN WIJ VAN U VAST MET WELK DOEL?
Op onze website www.maeslaw.nl kunt u bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekken. De volgende gegevens kunt u aan ons verstrekken:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Interessegebieden

Bovengenoemde gegevens worden gevraagd met het doel om verzochte informatie aan u te verstrekken, contact met u te onderhouden en/of het op uw verzoek aan u verzenden van onze nieuwsbrief.

Daarnaast leggen wij van iedere bezoeker van onze website anonieme informatie vast met het oog op het samenstellen van bezoekstatistieken alsmede voor de beveiliging van onze website. Deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
Uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij verzameld zijn of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd.

VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving; Maes Law is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.

BEWAARTERMIJNEN
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij verzameld zijn of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden
vernietigd. U heeft te allen tijde het recht om uw door ons vastgelegde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

WIJZIGINGEN
Maes Law behoudt zich het recht voor haar Privacy beleid aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal het aangepaste Privacy beleid op dit gebruik van toepassing
zijn.

VRAGEN, KLACHTEN OF SUGGESTIES
Indien u vragen, klachten of suggesties heeft ten aanzien van ons Privacy beleid of indien u uw aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail (info@maeslaw.nl) aan ons te sturen. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close