nieuwe-look-verblijfsdocumenten

Nieuwe look voor de verblijfsdocumenten

on

Sinds begin oktober 2020 hebben de verblijfsdocumenten in Nederland een nieuwe look.

Sinds 2012 zagen deze er zo uit (model 2012):

verblijfsdocument-1

Terwijl deze er sinds oktober zo uit zijn gaan zien (model 2020):

verblijfsdocument-2

De model 2012 verblijfsdocumenten zijn nog steeds geldig en worden ook niet aangepast / er worden geen nieuwe verblijfsdocumenten verstrekt. Let wel; dat alle verblijfsdocumenten afgegeven vanaf oktober 2020 de nieuwe look hebben en een scan van de voor- en achterkant van het nieuwe verblijfsdocument door de (erkend) referent in de administratie moet worden bewaard tot 5 jaar nadat de (erkend) referent niet meer als (erkend) referent fungeert van de vreemdeling. Dit om in ieder geval op dat punt aan de administratieplicht op grond van de Wet Modern Migratiebeleid te voldoen.

Deze verblijfsdocumenten bevatten dezelfde informatie en zijn beide valide. De nieuwe verblijfsdocumenten geven meermaals de foto van de vreemdeling weer en bevat zelfs de handtekening van de vreemdeling. Uit het verblijfsdocument moet in ieder geval de identiteit en de nationaliteit van de vreemdeling blijken, alsmede onder welke voorwaarden de vreemdeling in Nederland mag verblijven.

Mocht er echter om wat voor reden dan ook enige twijfel bestaan over de authenticiteit van het verblijfsdocument, controleer het verblijfsdocument dan altijd even aan de hand van de echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen, zoals hier weergegeven.

Mochten er alsnog vragen zijn hieromtrent, neem dan vooral even contact op met Mandy Janzen-Westerburgen of met één van haar collega’s. Wij helpen u graag verder.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close