afbeelding-artikel-wet-arbeid-vreemdelingen

Nieuwe Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020: stiekem enorm aangescherpt

mr. B.J. (Bart) Maeson

Meteen na publicatie had Bart Maes op LinkedIn aangegeven: ‘niet zoveel nieuws onder de zon’. Inmiddels zijn we die nieuwe Beleidsregel gaan gebruiken en nu blijkt – heel stiekem – de vrijwillige melding goeddeels de nek te zijn omgedraaid. Onder Lodewijk Asscher is een zeer verstandige maatregel in de Beleidsregel Boeteoplegging Wav opgenomen, namelijk een soortement van vrijwillige inkeer regeling: een waarschuwing in plaats van een boete bij onmiddellijke beëindiging van de illegale arbeid en een melding aan de Inspectie SZW binnen één loonperiode. Als niet helemaal aan de voorwaarden wordt voldaan, dan geldt er nog altijd een matigingsgrond van 75%. Daar hebben alleen al via mijn kantoor vele werkgevers gebruik van gemaakt omdat > 80% – als het niet meer is – van de boetes worden opgelegd als gevolg van onkunde bij de betrokken werkgevers. Daar past dus een vrijwillige inkeer regeling bij die ook bijzonder goed werkt. Maar bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn soms duistere krachten aan het werk die onder het mom van ‘het voorkomen van onduidelijkheid’ en ‘het hanteren van vaste termijnen’ de regeling vrijwel volledig de nek hebben omgedraaid. Bah!

Update 31 maart 2020: Maes Law richt een e-mail hierover aan de verantwoordelijke ambtenaren van het Ministerie van SZW.

Update 30 april 2020: ondanks herhaald aanmanen geen reactie van het Ministerie van SZW.

Update 12 juni 2020: Harry van Drongelen en André van Rijs stellen in hun artikel in Fiscaal up to Date (12 juni 2020, nummer 5, pagina’s 22 en 23) de nieuwe Beleidsregel boeteoplegging Wav 2020 aan de kaak waarbij ze ook uitdrukkelijk wijzen op bovenstaande problematiek. Van de zijde van het Ministerie van SZW is het nog steeds oorverdovend stil.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close