Logo Maes Law

Het ontwerp-SER-advies over 'arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen' stelt teleur

mr. dr. J. (Harry) van Drongelenon

De SER (Sociaal-Economische Raad) adviseerde begin juni over de toekomst van de arbeidsmarkt. De belangrijkste knelpunten blijven echter liggen: het te zwaar beladen vaste contract. Ronald Beltzer en Harry van Drongelen schreven er een artikel over.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close