Heimelijk opnemen van telefoongesprek werknemer

Heimelijk telefoongesprekken van werknemer opnemen, mag dat?

Maes Lawon

Een werkgever ontsloeg een werknemer op staande voet, omdat de werknemer middels een telefoongesprek, in strijd met de cao*, zijn auto (buiten de werkgever om) aan een klant probeerde te verkopen. Het gesprek werd heimelijk opgenomen door de werkgever. Maar mag dit wel? En wat voor regels zitten er verbonden aan het opnemen van een telefoongesprek? Tessa legt het uit.

* Werknemer mag alleen met schriftelijke toestemming van zijn werkgever (…) zelf een bedrijf starten, indien het gaat om werkzaamheden in de deelbranche(s) die concurrerend zijn voor de huidige werkgever. 

Werknemer voerde aan dat werkgever hem niet vooraf heeft geïnformeerd over het feit dat hij geluidsopnames van de telefoongesprekken maakte en dat hij hiervoor geen toestemming had verleend.

AVG
Een geluidsopname van een gesprek valt onder de definitie van de verwerking van persoonsgegevens. Elke gegevensverwerking moet gerechtvaardigd zijn. De verwerking is gerechtvaardigd wanneer de werkgever het doel van de verwerking kan baseren op één van de zes rechtsgrondslagen die in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden gegeven. De zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

  1. Je hebt toestemming van de persoon om wie het gaat.

  2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.

  3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat je dit wettelijk verplicht bent.

  4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen.

  5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.

  6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om het gerechtvaardigde belang te behartigen.

De rechtsgrondslagen zijn niet cumulatief, ook is er geen hiërarchische volgorde van de rechtsgrondslagen. Slechts één van de grondslagen hoeft van toepassing te zijn om de verwerking te rechtvaardigen.

Grondslagen 2 tot en met 6 zijn ‘noodzakelijkheidsgrondslagen’. Alleen wanneer de verwerkingen noodzakelijk zijn voor de in deze grondslagen genoemde doelen dan is de verwerking gerechtvaardigd. In de vraag of een verwerking noodzakelijk is ligt besloten of de verwerking van gegevens 1) proportioneel is en 2) of de verwerking voldoet aan de eis van subsidiariteit. Rechtsoverweging 2.9 is in deze zaak relevant.

Resume:
In deze zaak ontbrak een 'noodzakelijkheidsgrond' waardoor toestemming van werknemer was vereist. Werknemer had geen toestemming gegeven waardoor werkgever de privacy van werknemer had geschonden. Gevolgen: 1. Het ontslag op staande voet werd vernietigd, 2. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden, omdat werknemer niet meer herplaatsbaar was, 3. De transitievergoeding werd toegewezen.

Wanneer is het maken van geluidsopnames wél toegestaan?
Het maken van heimelijke geluidopnames is alleen toegestaan indien sprake is van uitzonderlijke situaties, denk hierbij aan de verdenking van de werknemer van strafbare feiten of misstanden binnen de onderneming.

Twijfel je over het verwerken van persoonsgegevens in de arbeidsrelatie of over het geven van een ontslag op staande voet? Neem dan vooral contact op met Tessa Lust, zij helpt je graag verder!

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close