roker-onruststoker

Elke roker wordt een onruststoker

on

Sommigen van u hebben er herinneringen aan: roken in de eigen werkkamer, met of zonder collega’s. De niet-roker moest het simpelweg ondergaan. Wie de serie Mad Men heeft gekeken, weet dat roken, net als drinken, op het werk volledig was geaccepteerd. Later, toen de schadelijke gevolgen van (mee)roken meer en meer duidelijk werden, kwamen de stickers en de posters: “Roken moet mógen”, en aansporingen er samen uit te komen.

Sinds de jaren ’90 is het hard gegaan. Roken werd meer en meer geweerd, er ontstonden rechtszaken, en wie op het werk wilde roken, ervoer steeds vaker weerstand van collega’s.  Maatregelen bleven niet uit: in de Tabaks- en Rookwarenwet staat inmiddels dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. De werkgever is hier verantwoordelijk voor en hij moet er dus voor zorgen dat de wet nageleefd wordt. Dat kan door zogenoemde rookruimtes in te stellen. Aan deze rookruimte worden specifieke, strenge eisen gesteld om te voorkomen dat men last heeft van rokende collega’s:

  • De rookruimte is afgesloten met een deur.

  • De ruimte is aangeduid als rookruimte.

  • De rookruimte geeft geen rookoverlast in aangrenzende ruimtes.

  • Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd in de rookruimte.

  • De rookruimte bevat geen andere of meer faciliteiten dan de andere ruimten.

  • De rookruimte mag geen verkeersruimte zijn. De rookruimte mag dus niet fungeren als de noodzakelijke doorgang om een andere ruimte te bereiken.

  • De rookruimte is niet in gebruik als kopieerruimte of vergaderruimte.

  • Een ruimte is permanent aangewezen als rookruimte. Wisselend gebruik van een ruimte als werkruimte en rookruimte is niet toegestaan.

Als mensen zich niet houden aan de regels is het aan de werkgever stappen te ondernemen.

Een uitzondering op het rookverbod gold bij een café zonder personeel dat kleiner is dan 70 m2. Door een uitspraak van de Hoge Raad is het roken in kleine cafés sinds oktober 2014 ook verboden. In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat rookruimtes in de horeca überhaupt niet langer zijn toegestaan. De evolutie is inmiddels niet te stoppen. In 2022 valt het doek voor roken op de werkplek. Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen, zoals in de zorg, het onderwijs, overheidsgebouwen en de cultuur- en sportsector, moeten per 1 juli 2021 zijn gesloten en een half jaar later, op 1 januari 2022, volgt het bedrijfsleven. Dat betekent dat per 2022 álle rookruimtes op het werk gesloten moeten zijn. Dit heeft Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) bekend gemaakt in het Ontwerpbesluit wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit rookruimtes. Hiermee wil de overheid ervoor zorgen dat mensen een zo klein mogelijke drempel over moeten om te stoppen met roken en een zo hoog mogelijke om te beginnen. Daarnaast heeft iedere Nederlander recht op een gezonde omgeving – dat wil zeggen: rookvrij.

Vanaf 1 juli 2022 kunnen werknemers alleen nog in de buitenlucht te roken. Rokende collega’s voor het kantoorgebouw (bij regen en zonneschijn) wordt de norm. Werkgevers moeten hun rookruimtes (als ze die hebben) per januari 2022 sluiten.

Uiteraard is de werkplek beperkt tot (werkgevers-)gebouwen of -ruimten waarin werknemers werken. Op uw thuiswerkplek kunt u dus naar hartenlust roken – de werkgever draagt daar geen verantwoordelijkheid voor. Bestelbussen en vrachtwagens zijn dan weer wel werkgeversruimtes: ook daar is de sigaret taboe.

Verder is het verstandig duidelijk te maken dat men te maken heeft met een rookvrije ruimte. Werkgevers kunnen dat doen door duidelijke zichtbare “niet roken”-stickers te plakken of een vergelijkbare mededeling zichtbaar te laten zijn. Laat geen asbakken staan (wat een uitnodiging tot roken is). Een rookbeleid is aan te bevelen, waarin dan mede staat wat de gevolgen zijn van overtreding van het rookverbod. Dat kan worden opgenomen in een bezoekersbeleid of, voor werknemers, in een personeelshandboek. Wij helpen u daar graag bij.

Let erop dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de werkplekken kan controleren op de naleving van deze regelgeving. Heeft de werkgever onvoldoende gedaan om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan een boete opgelegd worden van minimaal € 600 en maximaal € 4.500 bij meerdere overtredingen. Kortom: elke werknemer die op het werk rookt, wordt juridisch een onruststoker.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close