IND-loket

Wijziging dienstverlening vanuit IND-loketten

Maes Lawon

Derdelanders die in Nederland een verblijfsdocument nodig hebben, halen deze zelf op bij een IND loket. De dienstverlening van de IND loketten wijzigt. Er worden een aantal loketten gesloten en verblijfsdocumenten zullen worden uitgereikt op plekken waar de aanvragers zich bevinden. Goed om rekening mee te houden wanneer je een kennismigrant in dienst hebt!

Twee IND loketten zullen sluiten, namelijk het loket in Utrecht (per 1 april 2022, en dus reeds gesloten) en in Rotterdam (per 25 mei 2022). Dit betekent dat er nog vier reguliere loketten open zullen blijven in Nederland, namelijk de locaties Amsterdam, Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Bij deze vier reguliere loketten kunnen aanvragers terecht die meer maatwerk nodig hebben.

Het aantal locaties waar biometrische gegevens kunnen worden afgenomen, zoals pasfoto’s, vingerafdrukken of handtekeningen, wordt verder uitgebreid. Aanvragers kunnen daarvoor ook terecht bij een aantal expatcentra. Daarnaast gaat de IND zich inzetten om zich meer aan te sluiten bij de behoeften van de aanvrager. Een voorbeeld hiervan is documenten uitreiken op locaties waar aanvragers zich vaak bevinden, zoals op universiteiten, gemeentehuizen of expatcenters. Zo is er voor kennismigranten en andere arbeid gerelateerde vergunningsaanvragen al de mogelijkheid het verblijfsdocument op te halen bij expat centra in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Enschede, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Maastricht en Wageningen.

Kortom, voor arbeid gerelateerde aanvragen zullen er ondanks de sluiting van de twee IND-loketten nog genoeg mogelijkheden overblijven, waaronder in de steden waar de locaties gesloten worden. Houd wel rekening met een langere wachttijd in de beginperiode na de sluiting van de twee loketten.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close