Uber

Uber chauffeurs in Nederland zijn werknemers

on

Chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passagiers vervoeren, zijn werknemer en vallen daardoor onder de cao Taxivervoer. De rechtsverhouding tussen Uber en deze chauffeurs voldoet aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst: loon, arbeid en gezag. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die tegen Uber was aangespannen door vakbond FNV.

FNV was naar de rechter gestapt omdat er volgens de vakbond tussen Uber en deze chauffeurs sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst. Dat Uber, zoals het bedrijf zelf stelt, slechts een platform biedt waar zelfstandige chauffeurs en hun klanten elkaar kunnen ontmoeten, klopt volgens de FNV niet. De betrokkenheid van Uber is veel groter, stelde de FNV: het bedrijf organiseert de vervoersdiensten tot in detail, getuige de overeenkomst die de chauffeurs met Uber moeten sluiten.

De kantonrechters stellen de vakbond in het gelijk. De rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs voldoet aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst: arbeid, loon en gezag. Van de Uber-app (“Partner-app”) gaat namelijk een disciplinerende en instruerende werking uit, en een financiële stimulans: wie meer ritten doet, krijgt bepaalde voorrechten, en wie weigert of een te lage rating krijgt, ondervindt daarvan negatieve gevolgen. Er is geen sprake van enige onderhandeling tussen chauffeur en klant. Zodra de chauffeurs gebruik maken van de app zijn zij onderworpen aan de werking van het door Uber ontworpen en eenzijdig door haar te wijzigen algoritme. De chauffeurs vallen daarmee onder het “modern werkgeversgezag” dat Uber via de app uitoefent.

De uitspraak van de kantonrechters betekent dat Uber verplicht is de cao op de arbeidsovereenkomsten van deze chauffeurs toe te passen, in de periodes dat de cao algemeen verbindend is verklaard. Daarmee kunnen deze chauffeurs in bepaalde gevallen aanspraak maken op achterstallig salaris. Daarnaast moet Uber aan FNV een schadevergoeding van 50.000 euro betalen vanwege het niet nakomen van de cao Taxivervoer.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere platformwerkgevers die immers veelal ook  gebruik maken van een app. In Nederland bestaat geen tussencategorie: men is ofwel zelfstandige, ofwel werknemer. Zijn de platformwerkers als werknemers te beschouwen, dan vallen zij onder meer onder het socialezekerheidsrecht, het ontslagrecht en het pensioenrecht. Uber gaat in hoger beroep.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close