afbeelding-artikel-conferentie

Coronacrisis: het effect op de positie van studenten en professionals van buiten de Europese Unie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Maes Lawon

Er studeren duizenden studenten van buiten de EU in Nederland. Voor deze groep is het altijd al lastig geweest om toegang te krijgen tot de banenmarkt, bijvoorbeeld door de taalbarrière of grote cultuurverschillen. Het coronavirus maakt de situatie nog moeilijker, waardoor er veel niet-EU studenten en werknemers in onwetendheid zitten over hun toekomst in Nederland.

Studenten die niet uit de EU komen, maar wel in Nederland studeren, hebben na hun afstuderen één jaar om een baan te vinden, het zogeheten zoekjaar. Het coronavirus maakt een baan vinden binnen een jaar en het visum verlengen ontzettend lastig.

Julien Luscuere (Inigo Advocaten), Thomas van Houwelingen (Everaert immigration lawyers), Tesseltje de Lange (professor aan Radboud University) en onze eigen Mandy Janzen-Westerburgen hebben zich gebogen over de huidige situatie omtrent het coronavirus. In de online conferentie bespreken deze vier experts de wettelijke en politieke opties die kunnen worden ingezet voor studenten en werknemers met een verblijfsvergunning.

Benieuwd? De conferentie is opgenomen en hier terug te kijken.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close