Hoger beroep coronapas

Alles rondom het hoger beroep tegen de coronapas

Maes Lawon

Op 3 november 2021 hebben Elke Lenting en Bart Maes hoger beroep aangetekend bij het Gerechtshof Den Haag tegen de kort geding uitspraak van 6 oktober 2021 van de voorzieningenrechter in Den Haag. Deze blog wordt telkens aangevuld naarmate deze zaak vordert.

1 november 2021

Aankondiging van het instellen van hoger beroep door Bart Maes via LinkedIn.

3 november 2021

De uiterste termijn om hoger beroep in te stellen verliep op 3 november 2021 (4 weken na 6 oktober 2021). Dat hoger beroep – in feite een spoedappel – werd ingesteld met een dagvaarding die op 3 november 2021 op de juiste manier door een deurwaarder bij de Staat der Nederlanden werd betekend. De Staat is gedagvaard om op dinsdag 14 december 2021 om 10.00 uur te verschijnen bij het Gerechtshof Den Haag voor een mondelinge zitting met pleidooien over en weer. Of de zitting weer gelivestreamd gaat kunnen worden, is nog niet bekend. Daarna volgt dan een arrest; wanneer dat zal zijn, hangt van het Gerechtshof af en wordt doorgaans op de zitting zelf bepaald. De vordering is, naast het vernietigen van het kort geding vonnis en een kostenveroordeling van de Staat, heel eenvoudig: de QR-pas moet, op wat voor manier of welke grond dan ook, onmiddellijk van tafel. Dat staat – op een veel complexere maar juridisch correcte manier – helemaal onderin de dagvaarding. Dit noemen we de eis of het petitum.

4 november 2021

Meteen de dag daarna werden de producties die genoemd zijn in de dagvaarding aan het Gerechtshof en de landsadvocaat gestuurd. Producties zijn bewijzen – in dit geval met name wetenschappelijke studies waarop we ons beroepen – die de dagvaarding en dus de vordering ondersteunen. Tussen nu en 14 december 2021 zullen we ongetwijfeld nog meer producties in het geding brengen omdat het al duidelijk was maar ook steeds duidelijker wordt op basis van nieuwe studies en statistieken dat die coronapas nul waarde heeft, noch om de verspreiding van het virus tegen te gaan, noch om ziekenhuis -en IC-opnames te voorkomen. De op 2 november 2021 tijdens de persconferentie aangekondigde verbreding van de inzet van de coronapas is dus alleen maar een doekje voor het politieke bloeden en creëert alleen maar schijnzekerheid maar richt wel enorme maatschappelijke schade aan.

De volgende producties zijn ingebracht (productieoverzicht):

16 november 2021

Hoewel de Staat gedagvaard is tegen 14 december 2021 heeft de landsadvocaat door extensief gebruik te maken van het procesreglement de zitting weten te verschuiven naar 14 januari 2022. De Staat moet wel tegen 28 december 2021 haar memorie van antwoord aan het Hof en ons doen toekomen. Deze zal ook op deze blog worden geplaatst.

De zitting is dus definitief vastgesteld op vrijdag 14 januari 2022 om 9.30 uur en zal gehouden worden voor het Gerechtshof in Den Haag (Prins Clauslaan 60).  Voor die tijd zullen nog aanvullende stukken en producties in het geding worden gebracht en meteen ook op deze blog worden gepubliceerd.

27 december 2021

Zoals in de update van 16 november vermeld, moest de Staat tegen 28 december 2021 haar memorie van antwoord aan het Hof en ons doen toekomen. Wij ontvingen de memorie van antwoord en de producties reeds op 23 december 2021.

3 januari 2022

Tot tien dagen voor een zitting in een zaak als deze kunnen nog (aanvullende) producties (bewijzen, onderbouwing) in het geding worden gebracht. Dat hebben we gisteren gedaan en hieronder treft u deze aan de ‘akte overlegging aanvullende producties’ met het aanvullende ‘productieoverzicht’ en daarna de producties 12 t/m 43; de laatste twee zijn zogenoemde ‘audiovisuele’ producties waarvoor verwezen wordt naar YouTube alwaar die te vinden zijn.

Audiovisuele producties:

14 januari 2022

De pleitnota van Bart Maes en de pleitnota van de landsadvocaat die tijdens de zitting van vandaag zijn gebruikt zijn in te zien.

15 februari 2022

Vandaag werd arrest gewezen door het Gerechtshof Den Haag, vergezeld van een persbericht. Bart heeft daar vandaag ook twee LinkedIn-berichten aan gewijd:

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close