Maes-Law-Exterus-Audit

Voorkomen is beter dan genezen

Maes Lawon

Een uniek audit-product in samenwerking met Exterus 

Voorkomen is beter dan genezen. Dat adagium gaat zeker op bij de tewerkstelling in Nederland van niet EU / EER / Zwitserse onderdanen (‘derdelanders’ in het jargon). Dat kunnen kennismigranten zijn, binnen een concern overgeplaatste personen, vreemdelingen die een aantekening op hun verblijfsvergunning hebben: ‘arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’, etc. Maar misschien ook vreemdelingen waarvoor niets geregeld is en waar u toch – in dat geval: geheel terecht – vraagtekens bij hebt.

Uit onze praktijken blijkt dat er veel fouten worden gemaakt, in veruit de meeste gevallen zonder enig opzet. Maar daar hebben de IND en / of de Inspectie SZW doorgaans weinig boodschap aan; de geringste vorm van ‘verwijtbaarheid’ (schuld) is eigenlijk al voldoende om enorme boetes op te leggen, zowel wegens overtreding van de Vreemdelingenwet als wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. Om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor de vreemdelingen zelf.

Daarom hebben we – samen met het in grensoverschrijdende arbeid gespecialiseerde advieskantoor Exterus te Den Haag – een uniek audit-product bedacht; meer informatie treft u hier aan. Voor een vaste prijs per gecheckte ‘derdelander’ en zijn of haar al dan niet afhankelijke gezinsleden gaan alle derdelanders na die bij u in dienst zijn dan wel elders in dienst zijn maar onder uw leiding en toezicht werkzaamheden voor u verrichten of verricht hebben. Die prijs is maar een fractie van wat u zou betalen als de IND en / of de Inspectie SZW dat onderzoek zouden doen en u zouden beboeten. Wij kunnen natuurlijk niet voorkomen dat u alsnog beboet wordt – gedane zaken nemen geen keer – maar onze ervaring leert dat het zelf aankaarten doorgaans veel goedkoper is dan ‘gesnapt worden’. Die keuze ligt uiteraard – behoudens wettelijke plicht – bij u, maar wij maken alles in elk geval wel inzichtelijk zodat u tenminste een keuze hebt. Is er helemaal niets aan de hand, dan is dat uiteraard helemaal prima en dan zullen we dat ook met zoveel woorden aan u bevestigen.

Het maakt niet uit via welke partij – Exterus of Maes Law – u een audit ‘bestelt’ nu wij samen en volgens exact dezelfde werkwijze de audits gaan uitvoeren. Er gelden wel bijzondere voorwaarden die u in de opdrachtbevestiging zult aantreffen en op het fiscale deel van de audit is de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van toepassing; het Wwft-onderzoek zal door Exterus worden uitgevoerd.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close