afbeelding-artikel-oasis-of-the-seas

Uitspraak Rechtbank Den Haag: boetes inzake cruiseschip Oasis of the Seas vernietigd

mr. B.J. (Bart) Maeson

Laat de (cruise)schepen maar weer komen voor onderhoud naar Nederland ! De Rechtbank Den Haag heeft in haar uitspraak van 19 maart 2020 de Staatssecretaris van SZW (in feite de Inspectie SZW) terecht in het ongelijk gesteld in de al lang slepende kwestie van de beweerde illegale tewerkstelling aan boord van de Oasis of the Seas tijdens onderhoudswerkzaamheden in Nederland (de werkzaamheden dateren van eind 2014!).

Allemaal geen hogere wiskunde, maar puur op basis van het lex certa beginsel in relatie tot de geldende werkvergunningsvrijstellingen voor schepelingendienst aan boord van een zeeschip (art. 1, lid 1 sub c. BuWav) en op vervoermiddelen in het internationale verkeer (art. 1, lid 1 sub b. BuWav). Daarmee sluit de Rechtbank Den Haag met zoveel woorden aan bij de Rechtbank Rotterdam in haar ‘baggeruitspraken’ van 24 december 2013. Een terechte uitspraak die iedereen die deze materie een beetje kent in feite had kunnen voorspellen (en door velen – waaronder ondergetekende – ook voorspeld is), maar de Inspectie SZW moest zo nodig weer eens koppig zijn.

En wie niet horen wil moet voelen, dus mogen ze ruim een miljoen euro overmaken op de derdengeldenrekening van AKD N.V. wiens advocaten Pieter Huys en Gerdien van der Voet deze zaak bepleit hebben. Gefeliciteerd!

Wie anders dan mr. Harry van Drongelen en mr. André van Rijs konden zo snel na de uitspraak een doorwrocht artikel produceren? Lees het hier: ‘Vervoer in het internationale verkeer’ of niet; ‘That’s the question’ (Vakblad Over de Grens, 2020/3, 3 april 2020, pagina 22 t/m 25).

Update 20 april 2020: het Ministerie van SZW bevestigt schriftelijk geen hoger te zullen instellen, maar plaatst ook meteen een foutief bericht op de website van de Inspectie SZW. Straal negeren van een onherroepelijke geworden rechterlijke uitspraak heet zoiets. Wordt vervolgd …

Update 29 april 2020: De Minister van SZW informeert bij brief de Tweede Kamer waarin hij het afzien van hoger beroep bevestigt maar waarin hij ook een wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (‘BuWav’) aankondigt. Er ligt overigens een ontwerp voor een nieuw BuWav voor, maar daarin zijn de huidige teksten terzake nog onveranderd overgenomen. Wordt vervolgd dus…

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close