WEB sRGB 20210127 Mirjam 3255[1]

Miriam Berendes-Currey komt het Maes Law team versterken!

Maes Lawon

De huidige wet- en regelgeving rondom het tewerkstellen van derdelanders (niet EU / EER / Zwitserse onderdanen) is ontzettend complex geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er op vele HR & payroll afdelingen van werkgevers onbedoeld fouten worden gemaakt. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor zowel de betrokken bedrijven als voor hun medewerkers en eventueel mee- of nareizende gezinsleden.Vaak zijn bedrijven zich niet bewust van de voorwaarden en risico’s. Daarom zijn wij ontzettend blij met onze nieuwe collega, Miriam Berendes-Currey.

Miriam is al sinds 2012 werkzaam in de wereld van HR & payroll. Toen ze begon met werken bij een recruitment bureau heeft ze zich verdiept in de wet- en regelgeving rondom het detacheren van hoogopgeleide professionals. Deze kennis heeft ze na een aantal jaar opnieuw goed kunnen toepassen bij een grote payroll provider die als erkend referent als brug fungeerde tussen vele Nederlandse en internationale bedrijven en hun kennismigranten. In 2020 is Miriam een andere weg ingeslagen en begon ze als HR Process & Payroll Consultant bij Quoratio waarbij ze bedrijven heeft ondersteund en geadviseerd op het gebied van HR, Payroll en daarmee samenhangende bedrijfsprocessen.

Maar binnen Maes Law zal Miriam haar ervaringen in het werken met derdelanders weer bovenhalen en zich focussen op het auditen van werkgevers die werken met derdelanders. Hiermee kunnen vele problemen voorkomen en – indien nodig – meteen opgelost worden.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close