Intra-EU dienstverrichting

Meldplicht voor alle werknemers van EU, EER en Zwitserse bedrijven (en bepaalde zelfstandigen) vanaf vandaag beboetbaar

mr. B.J. (Bart) Maeson

Op 1 maart 2020 informeerden we u al over de meldplicht voor niet in Nederland maar elders in de EU, EER en Zwitserland in dienst zijnde werknemers en bepaalde groepen zelfstandigen die in Nederland intra-EU diensten verrichten. Dat was al beboetbaar vanaf 1 maart 2020 voor niet EU / EER of Zwitserse onderdanen – ‘derdelanders’ in het jargon – die intracommunautaire diensten kwamen verrichten (en voor 1 maart 2020 op grond van artikel 2a Wet arbeid vreemdelingen; die verplichting is dus één op één overgegaan).

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020 gold tot vandaag nog een boetemoratorium: “Een overtreding van artikel 8, eerste, derde of zesde lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, die is begaan voor 1 september 2020 wordt niet beboet.” Dat moratorium is vanaf vandaag afgelopen, dus het is van groot belang om vanaf vandaag ook volledig aan artikel 8 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie te voldoen (en aan de andere verplichtingen op grond van die wet, maar die waren al eerder ingegaan en beboetbaar). En die (bestuurlijke) boetes zijn echt niet mals !

Melden dient te gebeuren via www.postedworkers.nl. Let wel: er zijn specifieke uitzonderingen en de onderliggende regelgeving is vrij complex. Het lijkt eenvoudig, maar het valt in de praktijk nog knap tegen om de meldingen echt correct te doen. Neem in voorkomend geval contact op met een specialist (zoals Maes Law).

Overigens werd met ingang van 30 juli 2020 de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG via Richtlijn 2018/957/EU – heel origineel de Herzieningsrichtlijn genoemd – ingrijpend gewijzigd en inmiddels ook geïmplementeerd in onze nationale wetgeving. Een nader bericht daarover op onze website volgt nog.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close