europe-flag

Meldplicht voor alle werknemers van EU, EER en Zwitserse bedrijven (en bepaalde zelfstandigen)

mr. B.J. (Bart) Maeson

Vanaf vandaag treedt artikel 8 van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid binnen de EU (‘WagwEU’) in werking: de meldplicht voor niet in Nederland maar elders in de EU, EER en Zwitserland in dienst zijnde werknemers en bepaalde groepen zelfstandigen die in Nederland intra-EU diensten verrichten. Denk daarbij aan bouwvakkers uit Duitsland, IT-ers uit Spanje, een hovenier uit België of uitzendkrachten uit Polen. Ongeacht hun nationaliteit, dus daarmee komt voor die vreemdelingen ook de meldplicht van artikel 2a Wet arbeid vreemdelingen te vervallen.

Het betreft één melding per arbeidskracht (werknemer of zelfstandige). De dienstverrichter moet de melding doen en de dienstontvanger moet de melding controleren. Alles op straffe van een bestuurlijke boete uiteraard. Omdat dit nogal wat extra administratieve belasting en gewenning met zich mee zal brengen, heeft de Minister van SZW besloten om een boetemoratorium in te stellen van 1 maart tot 1 september 2020. Dus er wordt wel al vanaf vandaag gehandhaafd door de Inspectie SZW, maar nog niet beboet.

Veel EU / EER landen kennen zo’n meldplicht al. De bekendste en de oudste is die België: Limosa. Maar ook Luxemburg en Frankrijk kennen al zo’n systeem en uiteindelijk zullen alle landen zo’n systeem moeten hebben op basis van de Handhavingsrichtlijn 2014/67/EU. En nu is Nederland dus ook aan de beurt.

Bart Maes was lid van de door het Ministerie van SZW ingestelde klankbordgroep en hij kan dus uit eigen wetenschap getuigen dat het een complex verhaal is geworden met tal van uitzonderingen en mitsen en maren. U kunt daarom als dienstverrichter of dienstontvanger bij ons terecht voor een uitgebreid standaardadvies tegen een vaste prijs. In dat handzame advies worden de WagwEU, het belangrijke onderliggende Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (‘BagwEU’), de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de website postedworkers.nl behandeld. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor individueel maatwerk zodat u 100% zeker weet wat er voor wel en niet te gelden heeft. Neem daarvoor contact op via 085 – 902 12 70 of info@maeslaw.nl

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close