Intra-EU dienstverrichting

Melden intra-EU dienstverrichting met derdelanders via postedworkers.nl

mr. B.J. (Bart) Maeson

De nieuwe WagwEU meldplicht via postedworkers.nl geeft duidelijk nog een hoop vragen / onduidelijkheid. Dat kan ook bijna niet anders, maar één vraag komt wel erg vaak terug bij ons: moeten we bij intra-EU dienstverrichting mét de inzet van derdelanders (ook wel Vander Elst en / of Essent zaken genoemd naar de gelijknamige arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie) ook nog gemeld worden aan het UWV zoals tot 1 maart wel verplicht was?

Het antwoord daarop is neen; ook die gaan vanaf 1 maart via postedworkers.nl en worden aldus geheel aan de Wet arbeid vreemdelingen onttrokken; zie ook de website van het UWV onder het kopje ‘Grensoverschrijdende dienstverlening’ en postedworkers.nl onder FAQ. Maar dit is wel vreemdelingrechtelijke rocket science wat je niet zomaar even doet; de onderliggende regelgeving en rechtspraak is immers razend complex. Dus staar u niet blind op de WagwEU-melding, daarbij het veel grotere gevaar van illegale tewerkstelling uit het oog verliezend. En laat u ook niet door overheidsinstanties het bos insturen met een advies om een tewerkstellingsvergunning of een GVVA aan te vragen. Dat is immers hun standaard antwoord en in veruit de meeste gevallen fout. Raadpleeg hiervoor een specialist.

Er geldt een boetemoratorium tot 1 september 2020 (dus wel handhaving, geen boete), maar dat geldt niet voor deze gevallen: meldingen terzake derdelanders in het kader van intra-EU dienstverrichting moe(s)ten vanaf 1 maart 2020 gewoon gemeld worden via postedworkers.nl op straffe van een boete. Hoe zich dat verhoudt met de mededeling op de postworkers.nl website (onder FAQ) dat ‘de meldingsplicht alleen geldt voor werkzaamheden die starten op of na 1 maart 2020.’ is vooralsnog onduidelijk.

Voorts wijzen wij u op de onderliggende regelgeving:

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close