Boris-Johnson

Last call for boarding!

on

De Brexit-deal betekent het einde van het vrije verkeer van personen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. 

Hoewel het VK en de EU op 24 december 2020 afspraken hebben gemaakt over de onbelemmerde handel in goederen, is er voor professionals en dienstverleners niets geregeld. Met onmiddellijke ingang eindigde het vrije verkeer van personen tussen het VK en de EU op 31 december 2020. Britse onderdanen die na deze datum verhuizen of voor het eerst gaan werken, worden in Nederland – net als in elke andere EU / EER-lidstaat, en Zwitserland – als zogenaamde “derdelanders” behandeld. 

Wat gebeurt er als een Brit na 31 december 2020 naar Nederland komt of verhuist? 

De grootste veranderingen: 

 • Na 90 dagen hebben Britten een verblijfsvergunning nodig;

 • De voorwaarden zijn even streng als voor onderdanen van derde landen, zoals Chinezen, Brazilianen en Russen;

 • Zelfstandig economisch inactief verblijf, zoals als gepensioneerde is niet langer mogelijk;

 • De tewerkstelling van Britten is in de meeste gevallen verboden, zelfs binnen de korte verblijfsperiode van 90 dagen;

 • Dienstverlening van Britten is daardoor ook ernstig belemmerd;

 • Vrije toegang tot gezondheidszorg of onderwijs, en opbouw van socialezekerheidsrechten is niet langer gegarandeerd.

Wat verandert er niet: 

 • Er is geen visum nodig om de Nederlandse (EU-Schengen) grens te overschrijden;

 • Kennismigranten met een hoog inkomen (€ 45-62.000per jaar) en wetenschappelijk onderzoeker behouden nog steeds een snelle mogelijkheid om een ​​vergunning te krijgen;

 • De aanvraag voor een verblijfsvergunning kan in Nederland zonder voorlopige procedure in het VK worden ingediend.

Er is gelukkig ook goed nieuws: ons kantoor onderzoekt nu hoe een verdrag tussen Nederland en het VK uit 1837 kan worden gebruikt om diensten en werk (gedeeltelijk) makkelijker te maken voor Britten. Het dagblad Trouw publiceerde hier een artikel over. We hebben vergelijkbare ervaring met handelsverdragen tussen Japan en Nederland.  

Overgangsregeling 

Britse onderdanen die al voor 2021 woonden, werkten of hechte zakelijke belangen hadden in Nederland, kunnen onder de reikwijdte van het terugtrekkingsakkoord vallen. Dit betekent dat zij het eerdere rechtmatige verblijf kunnen voortzetten met een nieuwe ID-kaart, op basis van de oude, soepele EU-voorwaarden. Er zijn twee categorieën: ingezetenen en niet-ingezeten grensarbeiders. 

1. Basisvoorwaarden verblijfsvergunningen voor Britten met een adres in Nederland:

 • Het daadwerkelijke verblijf in Nederland moet zijn begonnen vóór 31 december en daarna doorgaan;

  • Inschrijving bij de gemeente (BRP) is sterk aan te raden, maar niet verplicht;

 • Aan de eisen uit artikel 6, 7 of 14 van de EU-Verblijfsrichtlijn moet voor en na 1 januari 2021 zijn voldaan en zijn, in het kort:

  • Inkomen uit werk, ongeveer 16 uur per week, of € 800, – per maand, of;

  • Zelfredzaamheid op basis van een pensioen die voldoet aan de vorige vereisten, of;

  • Wonend als familielid bij een persoon die voldoet aan de vorige vereisten, of;

  • Als student ingeschreven zijn aan een erkende onderwijsinstelling.

 • De aanvraag moet zo snel mogelijk worden ingediend en uiterlijk op 30 juni 2021

2. Grensarbeiders, met een adres buiten Nederland

Britse professionals die niet in Nederland gevestigd zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden een Grenswerker-identiteitskaart aanvragen. Dit geeft het recht om te werken en stelt de werkgever van de houder vrij van de werkvergunningplicht. Bovendien geeft het onbeperkte toegang tot het Nederlandse (EU-Schengen) grondgebied. Men is dan niet beperkt tot een verblijf van maximaal 90 dagen. 

Basisvoorwaarden: 

 • Het werk is in Nederland begonnen vóór 1 januari 2021 en zal daarna worden voortgezet;

 • Het werk dat werd en wordt verricht is “daadwerkelijk en reële arbeid” als werknemer of zelfstandige (ongeveer 16 uur per week, of € 800, – per maand);

 • Een vast adres in Nederland was en is niet vereist, maar het verblijf in het woonland moet legaal zijn (dus bijvoorbeeld in het VK);

 • De aanvraag voor de identiteitskaart moet zo snel mogelijk worden ingediend en uiterlijk voor 1 januari 2021.

Wacht niet te lang! 

Professionals die structurele zakelijke belangen hebben in Nederland en nog geen vergunning of ID-kaart hebben aangevraagd op basis van het terugtrekkingsakkoord, staan nu ​​voor een laatste en zeer belangrijke keuze: er resten nog maar een paar maanden om de aanvraag in de dienen en dus het flexibel reizen, werken, en zelfs wonen in Nederland, en andere lidstaten van de EU, veilig te stellen. In de praktijk zien wij dat het voor veel mensen best lastig is om alle bewijzen op orde te krijgen, en de aanvraag compleet te maken. Wacht dus niet tot het laatste moment! 

Wilt u advies of een ervaren expert om de aanvraag snel en correct in te dienen? Neem contact op met Julien Luscuere of een van zijn collega’s. We helpen u graag en als u aan de voorwaarden voldoet dan dienen wij de aanvraag zo snel mogelijk in. Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close