Afbeelding blog salariscriterium

Normbedragen inkomenseis 2023 voor kennismigranten en Blue Card houders

mr. D.O. (David) Wernsingmr. T.H.J. (Thom) Schoton

Elk jaar worden de salariscriteria voor onder meer de kennismigranten- en de Blue Card regelingen enigszins geïndexeerd. In de praktijk kwam dit de laatste jaren neer op een kleine verhoging, maar voor 2023 is de verhoging vrij fors. Benieuwd wat dit betekent voor de kennismigranten die werkzaam zijn in jouw organisatie? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Het salariscriterium voor kennismigranten en Blue Card houders voor 2023 is gepubliceerd in de mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gewijzigde bedragen in de betreffende wetten, besluiten en regelingen zullen per 1 januari 2023 ingaan. Hieronder volgt een overzicht van de gewijzigde bedragen van het salariscriterium, oftewel: het minimumloon voor kennismigranten:

·  Salariscriterium voor een kennismigrant van 30 jaar of ouder: € 5.008,00 per maand;

·  Salariscriterium voor een kennismigrant van jonger dan 30 jaar: € 3.672,00 per maand;

·  Salariscriterium voor een kennismigrant met verlaagd criterium: € 2.631,00 per maand;

·  Salariscriterium EU Blue Card: € 5.867,00 per maand.

Al deze bedragen zijn bruto loonbedragen (en dus geen SV-loon o.i.d.). Alle bijkomende vergoedingen mogen worden opgeteld, mits ze schriftelijk zijn vastgelegd, niet variabel zijn én maandelijks worden uitgekeerd. De genoemde bedragen zijn uitdrukkelijk exclusief de wettelijke vakantiebijslag van 8%. Het loon dient ten minste ‘marktconform’ te zijn en dient door de werkgever over een periode van ten hoogste een maand bijgeschreven te worden op een bankrekening, bestemd voor girale betaling, op naam van de vreemdeling. De marktconformiteitstoets geldt uitdrukkelijk niet voor de EU Blue Card; die regeling kent dan weer wel een opleidingsvereiste die de kennismigrantenregeling niet kent.

De nieuwe salariscriteria hebben voor bestaande verblijfsvergunningen geen gevolgen. Bij verandering van omstandigheden kunnen de wijzigingen wél gevolgen hebben. De IND zegt hierover op haar website: Een kennismigrant blijft onder hetzelfde leeftijdsafhankelijke salariscriterium vallen zolang hij blijft werken bij dezelfde werkgever; ook nadat hij 30 jaar oud is geworden. Krijgt de kennismigrant een nieuwe werkgever? Dan geldt voor de nieuwe werkgever het salariscriterium dat geldt voor de leeftijd die de kennismigrant op dat moment heeft. De uitzondering op deze regel geldt voor de kennismigrant die valt onder het verlaagde salariscriterium. Dit blijft van toepassing, ook als de kennismigrant aansluitend van werkgever verandert. Het verlaagde salariscriterium is niet leeftijdsafhankelijk.

Meer weten over de nieuwe salariscriteria voor 2023? Neem contact op met David Wernsing, Drenusha Hoxha of Thom Schot. Zij helpen je graag verder!

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close