Tijdelijke-versoepeling-mvv-eis

Tijdelijke versoepeling mvv-eis vanwege corona

on

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft op vrijdag 16 april 2021 een tijdelijke, maar vergaande versoepeling rond het mvv-vereiste ingevoerd om vreemdelingen, familieleden en werkgevers tegemoet te komen zodat er niet heen en weer hoeft te worden gereisd naar het land van bestendig verblijf.

De directie en juridische staf van de IND hebben in goed overleg met onder andere Julien Luscuere, partner van Maes Law, en voorzitter van de specialistenvereniging  SVMA, deze maatregelen voorbereid. Dit haalt bij vele mensen, vastgelopen in binnen- en buitenland, de druk van de ketel. Daarnaast zal deze tijdelijke versoepeling een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beperken van reisbewegingen én de drukte bij de consulaire posten. Die kunnen zich daardoor beter richten op de hoofdtaken van dienstverlening aan (gestrande) Nederlanders.

Voorwaarden: 

1. De vreemdeling moet vóór 23 januari 2021 Nederland geldig zijn ingereisd; 

  • Geldig betekent dat iemand Nederland is binnen gekomen met een visum voor kort verblijf of uit een land komt dat is vrijgesteld van de Schengenvisumplicht. 

2. De vreemdeling dreigt in een situatie te komen illegaal te raken terwijl hij Nederland niet kan verlaten door de reisbeperkingen.  

  • Als het visum of de vrije termijn al verlopen is gaat de IND hier soepel mee om wanneer er sprake is van overmacht door het coronavirus;

3. De vreemdeling en eventueel de referent (zoals werkgever of partner) voldoen aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning.  

  • Vreemdelingen die het basisexamen inburgering in het buitenland moeten behalen worden hier nu (tijdelijk) van vrijgesteld.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Alex Allwell.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close