afbeelding-corona-ind

Corona en immigratie / de IND

mr. B.J. (Bart) Maeson

De corona crisis heeft een grote menselijke, emotionele en maatschappelijke impact. Naast de vele doden die te betreuren zijn, liggen er nog duizenden mensen in onze ziekenhuizen waarvan een groot aantal in levensbedreigende omstandigheden. Deze crisis kent zijn weerga niet in de moderne geschiedenis.

Zelf werken wij al bijna een maand vanuit huis en dat is bij de overheid niet anders. Zo ook bij de IND en onze buitenlandse vertegenwoordigingen zoals ambassades en consulaten. De IND geeft aan dat aanvraagprocedures geen vitaal proces zijn waardoor er geen risico’s worden genomen wat betreft besmetting met het virus.

Dus heeft de IND aangekondigd alleen nog maar spoedzaken bij haar loketten te behandelen. En dat heeft gevolgen voor u als er op dit moment namens uw organisatie een aanvraag of melding aanhangig is bij de IND. Hiervoor is in de nabije toekomst een bezoek aan een IND loket of een Expat Center (die services biedt van de IND) noodzakelijk. De IND loketten zijn tot in ieder geval tot en met 28 april 2020 gesloten (alsmede de IND werkzaamheden via de Expat Centra). Hierdoor zijn alle reeds gemaakte afspraken komen te vervallen en wordt het pas weer mogelijk – mits er in de tussentijd niets wijzigt – om afspraken in te plannen bij de IND loketten of Expat Centra vanaf 29 april 2020; een of meerdere verlengingen zijn niet uit te sluiten. Het is voor nu dus niet mogelijk om reeds een afspraak voor de nabije toekomst te maken. Wanneer dit wel weer mogelijk is, dan zullen wij dit uiteraard meteen voor u oppakken.

Voor nu is het zaak dat de vreemdeling kan aantonen dat hij / zij legaal in Nederland mag verblijven én legaal arbeid mag verrichten. Normaliter kan dat op basis van een verblijfsdocument of een sticker in het paspoort. Omdat de IND loketten en IND afdelingen via de Expat Centra gesloten zijn, is het niet mogelijk om dergelijke documenten te verkrijgen. Hoe dan aan te tonen dat een vreemdeling alsnog legaal in Nederland mag verblijven en / of mag werken? Eenvoudig: laat eerst door ons vaststellen of de vreemdeling lopende de procedure verder mag werken in Nederland en zorg ervoor dat hij of zij hangende de procedure terwijl hij / zij reeds in Nederland is een kopie van het aanvraagpakket bij zich heeft, dan wel een kopie van de ontvangstbevestiging van de IND en wanneer de IND reeds heeft beslist op de aanvraag, een kopie van deze beslissing.

Wij volgen dit natuurlijk op de voet op en informeren u wanneer nodig en handelen tijdig om alles zo spoedig mogelijk af te ronden. Het verzoek is dan ook om niet zelf contact op te nemen met de IND, aangezien zij telefonisch ook minder goed bereikbaar zijn.

Graag verwijzen wij u nog naar de speciale corona websitepagina’s van de IND waarin veel informatie wordt gegeven en tal van vragen beantwoord worden. Neem gerust contact met ons op als u daarover of anderszins met ons van gedachten wilt wisselen.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close