whoa-aangenomen-tweede-kamer

26 mei 2020: WHOA aangenomen door Tweede Kamer

on

Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 26 mei 2020 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Het is nu aan de Eerste Kamer om te stemmen over dit wetsvoorstel. De Tweede Kamer stemde tevens in met enkele amendementen. Een amendement voorziet in een minimumuitkering voor concurrente schuldeisers van 20% (tenzij er een zwaarwegende grond is om hiervan af te wijken). Een ander amendement voorziet in het schrappen van het recht van tegenstemmende (gesecureerde) professionele financiers om een uitkering in geld te eisen.

Het op 5 juli 2019 ingediende wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor een onderneming die insolvent dreigt te raken om, buiten surseance van betaling en faillissement, een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers en aandeelhouders. Het WHOA-voorstel is geïnspireerd op de Britse Scheme of Arrangement en de Amerikaanse Chapter 11-procedure. Het in het wetsvoorstel voorziene pre-insolventieakkoord zal aan bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren een uitstekende mogelijkheid bieden om te herstructureren. Het zal dan niet meer nodig zijn om, zoals bijvoorbeeld Van Gansewinkel Groep BV in 2015 deed, hiervoor naar Engeland uit te wijken. Nederland zal naar verwachting een zeer interessante jurisdictie worden voor bedrijven in moeilijkheden die wensen te herstructureren.  

Voor meer informatie over deze wet zie onze eerdere publicaties: ‘De WHOA – Dwangakkoord buiten faillissement en surseance (presentatie)‘ en ‘Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)‘.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close