Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a) mr. B.J. Maes staat geregistreerd op arbeidsrecht (internationaal arbeidsrecht), bestuursrecht (bestuursprocesrecht, Europees recht en handhavingsrecht) en vreemdelingenrecht;

b) mr. M.A. Poelman staat geregistreerd op burgerlijk procesrecht (arbitrage, beslag- en executierecht en litigation) en insolventierecht (faillissement en surseance van betaling);

c) mr. M.A.B. Janzen-Westerburgen staat geregistreerd op arbeidsrecht (internationaal arbeidsrecht) en vreemdelingenrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close