WEB sRGB 20210127 Mirjam 3255[1]

M. (Miriam) Berendes-Currey

Manager audit immigration

Sinds 2012 is Miriam als HR & Payroll professional betrokken bij de tewerkstelling van derdelanders. Eerst bij een recruitmentbureau gespecialiseerd in het detacheren van hoogopgeleide professionals in de maritieme sector en vanaf 2017 bij een Payroll provider die als erkend referent als brug fungeerde tussen vele (inter)nationale bedrijven en hun kennismigranten. In haar rol bij deze bedrijven heeft zij van dichtbij gezien waar de kansen, uitdagingen en valkuilen liggen bij het tewerkstellen van derdelanders.

In maart 2020 besloot Miriam een nieuwe weg in te slaan en is zij begonnen als HR Process & Payroll Consultant. Hierbij heeft zij verschillende bedrijven en collega consultants mogen ondersteunen en adviseren op het gebied van HR, Payroll en bedrijfsprocessen. In deze rol was voor Miriam al snel duidelijk dat advies bij het terwerkstellen van derdelanders hard nodig is. De meeste bedrijven zijn zich simpelweg niet bewust van de voorwaarden en risico’s. 

Bart Maes maakte zijn wensen kenbaar voor een audit product en de rol die hij hierin voor Miriam weggelegd zag. De expertise binnen Maes Law in combinatie met haar ervaring in het werken met derdelanders als HR & Payroll professional bleek meteen een gouden match. Binnen Maes Law houdt Miriam zich bezig met geven van advies waarmee vele problemen voorkomen en - indien nodig - opgelost kunnen worden.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close