mandy@2x

mr. M.A.B. (Mandy) Janzen-Westerburgen

Advocaat ('Attorney-at-law')

Mandy wist al van kleins af aan dat zij advocaat wilde worden. Ze heeft International and European Public Law gestudeerd, met daaropvolgend de gelijknamige master met de specialisatie Union Law. Voordat Mandy zou gaan afstuderen heeft ze gewerkt bij het Europees Economisch Sociaal Comité in Brussel, en bij terugkomst in Nederland is ze begonnen aan haar tweede master: Rechtsgeleerdheid met de specialisatie arbeidsrecht. Na haar studie in 2013 heeft ze een open sollicitatie naar het toenmalige Maes Staudt Advocaten gestuurd, en nu is ze gegroeid tot de allround internationaal (arbeidsrecht) arbeidsmigratie advocaat die ze nu is.

Binnen Maes Law helpt Mandy cliënten met vragen omtrent instroom, doorstroom of uitstroom van werknemers zonder een EU / EER / Zwitserse nationaliteit. Het leukste aan haar werk vindt Mandy de goede band met haar cliënten en cliënten helpen om de problemen die zij voorzagen te laten verdwijnen. Problemen zijn er namelijk om opgelost te worden, en dat is precies waar Mandy voor is. Ze denkt verder dan alleen het voorgestelde probleem, en geeft ook graag advies over hoe processen aangepast kunnen worden om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Zij biedt haar cliënten toegankelijkheid, oplossingsgerichtheid, snelheid en ontzorging.

Naast haar werk bij Maes Law heeft Mandy artikelen geschreven voor het vakblad Over de Grens, waarvan zij ook ad interim hoofdredacteur is geweest. Daarnaast is ze ook docent voor OSR, actief lid van de Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (SVMA)  en verzorgt ze regelmatig cursussen via het Holland Expat Center South.

Mevrouw mr. M.A.B. Janzen-Westerburgen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Arbeidsrecht – Internationaal arbeidsrecht 

– Bestuursrecht– Handhavingsrecht 

– Vreemdelingenrecht – 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Cookie policy

Our site uses cookies to improve the website experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Accept all & close