Civil litigation

Geschillen zijn aan de orde van de dag, zeker in een internationale markt. Een geschil kan de bedrijfsvoering lamleggen en soms is procederen dan onvermijdelijk. Wij staan u bij in juridische procedures op allerlei terreinen en onze aanpak is altijd maatwerk: agressief indien nodig en toegeeflijk waar dat het eindresultaat beter dient.

Onze specialisten vertegenwoordigen met grote regelmaat cliënten in procedures en arbitrages waarbij tal van sectoren, diensten, regio’s en jurisdicties zijn betrokken. Dat kunnen procedures zijn voor de overheidsrechter en arbitrageprocedures. Sinds 1 januari 2019 kan dat ook de Netherlands Commercial Court (NCC) zijn, waar geheel in het Engels kan worden geprocedeerd.

De procedures kunnen over civiele of ondernemingsrechtelijke kwesties gaan. Naast de rechtbanken en de Gerechtshoven hebben we in Nederland bijvoorbeeld ook de Ondernemingskamer voor allerlei ondernemingsrechtelijke geschillen. In internationale kwesties doen wij een beroep op buitenlandse advocaten in onze netwerken.