Bestuurlijke handhaving en sancties

Helaas vindt de overheid nog wel eens dat er iets niet in de haak is, waardoor een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het behandelen van bestuurlijke boetes die aan ondernemingen (maar ook particulieren!) worden opgelegd wegens vermeende overtreding van een van de arbeidswetten én de Vreemdelingenwet.

Daarbij staat de Wet arbeid vreemdelingen – illegale tewerkstelling en administratieve overtredingen op grond van die wet –  met stip op 1. Maar inmiddels is ook de IND effectief gaan handhaven. Naast boetes zijn het intrekken van verblijfsvergunningen en erkend referentschappen de meest voorkomende problemen.

Maar de bestuurlijke handhaving is zeker niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet. Inmiddels zijn alle arbeidswetten opgetuigd met bestuurlijke boetes: de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, en de Arbeidsomstandighedenwet. Deze wetten worden allemaal bestuurlijk gehandhaafd door de Inspectie SZW. Daar proberen we in de mate van het mogelijke zo goed mogelijke relaties mee te onderhouden. Want ook dat is in het belang van onze cliënten. En het werkt wel zo prettig. Maar uiteindelijk moet ieder zijn of haar rol spelen in het grote spel. We spelen dus de bal en zo min mogelijk de man / vrouw. Zacht als het kan, snoeihard als het moet.

In extreme gevallen schakelt die het Openbaar Ministerie in en wordt er strafrechtelijk opgetreden. In zo’n geval – wat gelukkig niet vaak voorkomt – trekken we op met gespecialiseerde strafrechtadvocaten.